Om oss

Företaget Mårtsbo har gamla anor. Mårtsbo är ett samhälle i Norrland där Mårtsbo ångsåg redan i slutet av 1800-talet sågade timmer och handbilade timmerhus. Vi tillverkar fortfarande ett begränsat antal timmervillor och fritidshus av hög kvalitet varje år. Under senare år har verksamheten etablerats i södra Sverige med viss export till Tyskland och Danmark.

Mårtsbo timmerhus tillverkas idag i en ny modern verkstad i Annelöv utanför Landskrona i Skåne där visningshus, tillverkning och fabrikskontor finns. Vi specialitet är specialhus då vår tillverkningsprocess är extremt flexibel och till viss del hantverksmässig vilket gör att vi kan leverera enligt kundens önskemål. En mindre ritningskostnad tillkommer vid specialdesign. Våra hus tillverkas i 2 olika typer och dimensioner:

MÅRTSBOSTUGAN är stugor i storlekar mellan 5- 50 kvm och tillverkas som lekstugor, gäststugor, förråd, kolonistugor, gäststugor och fritidshus samt i loftversioner.  Mårtsbostugan är tillverkad av massivt senvuxet furutimmer från Norrland. Timmerstommarna har dimensionen 60 x 145 mm med fasprofil och dubbelspont. Timmerstommarna levereras helt monteringsfärdiga och uppmärkta för snabbt montage.
Vi ombesörjer även transport, grundläggning, montering och inredningsarbete om så önskas.

BJÖRNHUS är stugor, fritidshus och permanenta villor som är utförda i vårt egna system av isolertimmer. Timmerknutarna och knutsprång samt alla bärande upplag på t ex entréer och verandatillbyggnader är utförda i massivtimmer i dimensionen 110 x 185 mm medan väggtimmerdimensionen är 35 x 185 mm. Allt virke till våra hus tillverkas av utvalt massivt senvuxet furutimmer från Norrland. Husen isoleras med stenull och isoleringsnivån i husen bestäms gemensamt med kunden beroende av användningssätt och byggplats och vårt system ger därmed välisolerade hus som uppfyller moderna krav på uppvärmning och ekonomi. Björnhus levereras dels i standardutföranden och dels i kundanpassade utföranden. Husen utförs vanligtvis i storlekar mellan stugor 30 kvm upp till större timmerhus om 200 kvm. Kontakta oss för konsultation så bistår vi med idéer och skisser på Ert nya timmerhus. Vi ombesörjer även transport, grundläggning, montering och inredningsarbete om så önskas.

Mårtsbohus är vår avdelning för villa- och fritidshustillverkning. Vi tillverkar monteringsfärdiga byggsatser i storblock för trä eller putsad fasad. Vi tillverkar Ditt hus inomhus efter Dina önskemål i en modern anläggning inom fabriksområdet. Fördelen med detta är att du vet att inget byggmaterial eller känsliga delar av huset har blivit utsatt för fukt under tillverkningen. Vidare kan Du när Du vill på plats följa tillverkningen av Ditt hus.

Vi bygger endast ett begränsat antal hus per år för att kunna erbjuda den personliga kontakten och en god övervakning av byggprocessen. Detta borgar för den höga kvaliteten som finns i alla Mårtsbohus. Vi har en nära kontakt med kunden genom hela processen och ovanstående anser vi vara en del av vår kvalitetsgaranti.
Vi tillverkar bl a följande:
Lekstugor
Förråd
Gäststugor
Kolonistugor
Carportar
Garage
Bastu
Attefallshus
Fritidshus
Villor

Vi har samlat all försäljning, konstruktion och tillverkning av panelhus i storblock i vårt moderbolag LTB-Hus AB som har en egen hemsida, www.ltb-hus.se
Kontakta oss per telefon för mer information. Telefon: 0707-418200.

Montering & Entreprenad
Vi vänder oss i första hand till köpare som vill engagera sig i sitt husbygge. Skall ni bygga till låg kostnad gäller samarbete. Arbetsfördelning mellan husleverantör, entreprenörer och kund bestäms gemensamt. Vi svarar för all fackkunskap, kalkyl och samordning.  Tillsammans kan vi bygga ert hus till ett mycket konkurrenskraftigt pris! Alla monteringar och entreprenader utföres av utvalda duktiga hantverkare.

Finansiering
Vi erbjuder finansiering av våra produkter upp till 200 000 SEK via några olika finansbolag, bl a Resurs Bank.