Byggprocessen

På denna sida kan Du följa byggprocessen steg-för-steg då en Mårtsbostuga uppförs.